Partner- & kinderalimentatie

Als u en uw partner gaan scheiden eindigen de rechten en plichten die u had tijdens het huwelijk. Een uitzondering is de verplichting tot partner- en/of kinderalimentatie. De alimentatieplicht geldt voor partners die gehuwd zijn en voor partners die een geregistreerd partnerschap hebben.

U blijft als ex-partners verplicht om voor elkaar en voor uw eventuele kinderen te zorgen. De alimentatieplicht uit zich dan ook in partneralimentatie en kinderalimentatie.

Bij de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen u en uw ex-partner samen afspraken maken over de partneralimentatie. Een advocaat of mediator kan u hierbij helpen en tevens de hoogte van de partneralimentatie berekenen.

Partneralimentatie wordt vastgesteld voor de helft aantal jaren van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, met een maximum van 5 jaar. Het is ook mogelijk om partneralimentatie uit te sluiten indien u het hierover samen eens wordt onder begeleiding van een advocaat of mediator. Deze afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst zoals een echtscheidingsconvenant. Indien u het niet met elkaar eens wordt, kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen.

De manier waarop de betaling geschiedt, regelt u in principe onderling. De duur en de hoogte van de partneralimentatie kunnen worden gewijzigd door middel van een verzoek bij de rechter.

Let op: partneralimentatie wordt gezien als inkomen. Dit betekent dat er over het betreffende bedrag belasting betaald moet worden door de ontvangende partij.

Naast partneralimentatie moet u of uw ex-partner, wanneer er kinderen in het spel zijn, tevens kinderalimentatie betalen. De kinderalimentatie dient ten behoeve van de verzorging en opvoeding van uw kind(eren) en is verplicht tot een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

De niet-verzorgende ouder betaalt de alimentatie aan de ouder die het kind verzorgt. De kinderalimentatie kan worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook hier geldt dat indien u het niet met elkaar eens kunt worden, de rechter een alimentatieregeling vaststelt.

De manier waarop de betaling geschiedt regelt u, net als bij partneralimentatie, in principe onderling. Kinderalimentatie heeft voorrang op partneralimentatie.